A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Falklandy - Průvodce

Ostrovy byly objeveny britským mořeplavcem Johnem Davisem roku 1592. První kolonie, avšak francouzská, byla založena až v roce 1764. Roku 1766 zde vznikla i britská osada Port Egmont. Ostrovy byly poté krátce ve španělském držení do doby, než je roku 1820 osídlily Spojené provincie Río de la Plata. Roku 1833 ostrovy okupovali Britové.

O slavné bitvě

V roce 1914 došlo u ostrovů k bitvě mezi britskou a německou námořní eskadrou. Argentina, která britskou okupaci nikdy neuznala, po letech jednání (od 1966) ostrovy roku 1982 vojensky obsadila. Po krátké argentinsko-britské válce o Falklandy v létě 1982 vypudila britská vojska argentinské složky z ostrovů. Vztahy mezi Spojeným královstvím a Argentinou byly plně normalizovány až roku 1990, aniž by se však Argentina vzdala nároků na Falklandy, jak uvádí nová argentinská ústava z roku 1994.

Nezávislost Falkland

Nezávislost Falkland byla získána společně s Grahamovou zemí, Jižními Orknejemi a Jižními Shetlandy v roce 1962 získáním zvláštního statusu jako Britské antarktické území. V roce 1985 pak zvláštní status dostaly Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy.

V únoru 2010 Argentina protestovala proti těžebnímu průzkumu v oblasti souostroví, nedávné průzkumy ukazují, že se v oblasti nachází až 60 miliard barelů ropy.Stanovisko Argentiny podpořily i další jihoamerické státy.

Setrvání pod britskou nadvládou

10. – 11. března 2013 proběhlo na Falklandách referendum s 92% účastí. 99,8% většina se vyslovila pro setrvání Falkland ve statusu Britského antarktického území.

Zdroj: Wikipedia

Poslední editace textu: 22.10.2013 11:01
Další informace